Kanabstrakt:General disclaimer

From Kanabstrakt
Jump to: navigation, search

Kanabstrakt ne garantuje potpunost ni tačnost informacija i podataka[edit]

Kanabstrakt je otvoren saradnički wiki sajt - baza apstrakta medicinskih članaka o upotrebi kanabisa i kanabinoida u medicinske svrhe, kao i njihovih prevoda na srpsko-hrvatski. Svrha wiki sajta je da prevodom pomogne u informisanju stručne javnosti i pacijenata o relevantnim naučnim istraživanjima na polju medicinske upotrebe kanabisa.

Sama wiki struktura sajta Kanabstrakt omogućava svakome da dodaje i menja njegov sadržaj.

Budite svesni da su apstrakti medicinskih članaka u wiki bazi najverovatnije prevedeni od strane osoba koje nisu stručni medicinski prevodioci i da mogu sadržati pogreške i propuste i da mogu biti netačno prevedeni. Bilo koji prevod mogao je u skorije vreme biti izmenjen ili vandalizovan tako da više ne odgovara suštini apstrakta.

Uredništvo sajta Kanabstrakt stalno radi na proveri i ispravljanju grešaka ali ne može garantovati da su svi prevodi pregledani i verodostojni.

Zbog toga sajt Kanabstrakt ne može da garantuje valjanost informacija koje se nalaze ovde.

Molimo vas da preduzmete sve potrebne korake da potvrdite da je bilo koja informacija koju ste pronašli na sajtu Kanabstrakt verodostojna i proverena. Pročitajte apstrakt u originalu i prevedite ga sami ili uz pomoć stručnog prevodioca. Proverite linkove ka Pub Med bazi i sajtu izdavača. Pročitajte stranicu sa razgovorom o članku i pregledajte istoriju izmena da biste proverili verodostojnost prevoda.

Preneseni apstrakti su isključivo informativnog karaktera[edit]

Za pravilno razumevanje predstavljenih informacija neophodni su formalno medicinsko obrazovanje i pristup kompletnom tekstu članaka, koji za veliki broj apstrakata u bazi nisu slobodno dostupni. Takođe, istraživanja stalno pružaju nova saznanja, tako da zaključci iz jednog članka mogu biti opovrgnuti u nekom sledećem. Ovo se stalno dešava u medicinskih istraživanjima.

Zbog toga sve informacije sa sajta Kanabstrakt moraju biti shvaćene strogo kao informacije opšte prirode koje ne mogu i ne smeju zameniti savet i dijagnozu lekara ili profesionalnog medicinskog radnika. Nikada ne smete sami sebi pokušati da odredite dijagnozu ili terapiju na osnovu informacija pročitanih sa sajta Kanabis Apstrakti.

Ako smatrate da neki podatak sa sajta Kanabstrakt može biti od interesa za vas, odštampajte ili pošaljite relevantni članak svom lekaru i konsultujte se sa njim. Vaš lekar je jedini kvalifikovan i ovlašćen da vam rastumači činjenice iznesene u stručnom medicinskom članku i da vam pruži stručni savet.

Ništa od onogo što možete pronaći na sajtu Kanabis Apstrakti ne može i ne sme biti upotrebljeno za pokušaj davanja medicinskog mišljenja, dijagnoze ili terapije od strane osoba koje nisu lekari ili farmaceuti.

Sajt Kanabstrakt se koristi na sopstvenu odgovornost[edit]

Niko od saradnika, urednika, programera ili drugih lica povezanih sa sajtom Kanabstrakt ne može preuzeti odgovornost za rezultate ili posledice bilo kakvog pokušaja da sami primenite ili prilagodite bilo koji podatak sadržan u člancima na sajtu Kanabstrakt ili na koje se povezuje iz članaka.